Dialog i forbindelse med anmeldelser af bygge- og anlægsaffald

Vores rolle er i dag at anvise bygge og anlægsaffaldet på baggrund af bl.a. screeningsundersøgelser og føre tilsyn med håndteringen af affaldet. 

Erfaringen viser, at dialogen med bygherre, entreprenør og nedriver om kortlægning, sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffaldet er vigtig for at opnå større renhed og genbruge så stor en del af byggeaffaldet som muligt. I dag foregår denne dialog allerede i vid udstrækning i forbindelse med nedrivningssager. Fremadrettet ønsker vi også fokus på de større renoverings og ombygningsprojekter i kommunen.