Energi og CO2 Regnskaber

Kommunen som geografisk område

Horsens Kommune udarbejder løbende regnskaber som viser energiforbruget og CO2 udledningerne. CO2 regnskabet for kommunen som geografisk område, er en totalopgørelse for et helt kalenderår, og viser alt energiforbrug og alle CO2 udledninger, dog ikke landbrugets udledninger fra f.eks. dyrehold, lavbundsarealer og gylle der ikke er behandlet i biogas anlæg.

Opgørelsen viser 1. den samlede udledning af CO2, 2. mængden af produceret vedvarende energi og 3. energiforbruget.

Opgørelsen medtager alle energiaktiviteter, blandt indbyggerne og virksomhederne for et helt år.

Opgørelsen er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland og alle kommunerne i regionen, og følger Energistyrelsens opgørelsesmetode.

Opgørelsen kan sammenlignes direkte med øvrige kommuner i Region Midtjylland og er en af flere delberegninger i Region Midtjyllands samlede CO2-opgørelse.

Benyt linket, for at komme til det regionale energisamarbejde. 

Region Midtjylland Strategisk Energiplanlægning

Horsens Kommune er medlem af SmartEnCity, også kaldet Energibyerne, som er et projekt finansieret under EU's Horizon 2020 forskning og innovation program. Under koordinationen af TECNALIA Research & Innovation samles 35 partnere fra seks lande for at gøre "Smart Zero Carbon Cities"  til virkelighed i Europa.

Energibyerne - SmartEncity

Horsens Kommune er medlem af " Global Covenant of Mayors ", som er den største globale alliance, for byer der arbejder med klima og CO2. Alliancen samler idag over 9000 byer og lokale parlamenter, heriblandt også Horsens Kommune. Byerne har en fælles vision om at modarbejde klimaforandringerne, ved at lave lokale handlinger og lærer og inspirerer hinanden.

Link til Global Covenant of Mayors - Horsens 

Horsens Kommunes Strategiske Energiplan, som byrådet vedtog i 2014, og som indeholder kommunens fastsatte klimamål.

Strategisk Energiplan   

Kommunen som virksomhed

CO2 regnskabet for kommunen som virksomhed, opgør alle CO2 udledninger, kommunen skaber ved den daglige drift over et helt kalenderår.  Regnskabet er en del af CO2 opgørelsen for Kommunen som geografisk område. Kommunen udarbejder delregnskabet for at sikre at " 2% Klimaaftalen " med Danmarks naturfredningsforening overholdes.  

Opgørelsen viser kommunens årlige Co2 udledninger opdelt efter område.  Opgørelsen er udarbejdet af Kommunens ejendomscenter. 

Horsens Kommune har gennem Klimakommune-aftalen, indgået mellem Horsens Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i august 2010, forpligtet sig til at nedbringe CO2 udledningen med 2% hvert år.

Dette eftervises i en årlig afrapportering af CO2-udledningen som omfatter Horsens Kommune som virksomhed - de kommunale bygninger, vejbelysning og transport i forbindelse med udførelse af kommunalt arbejde.

Afrapporteringen omfatter et CO2-regnskab og tilhørende rapport hvor resultatet gennemgås punkt for punkt og suppleres med uddybende kommentarer.

CO2-regnskab og tilhørende rapport for gældende år fremsendes til Dansk Naturfredningsforening ved udgangen af marts måned det efterfølgende år.

Benyt linket for at komme til DN´s hjemmeside for Horsens. 

Danmarks Naturfredningsforening - Horsens. 

Regnskaber:

Nedenfor kan du få adgang til CO2 regnskaberne for kommunen som geografisk område.

CO2 Regnskab for 2017

CO2 Regnskab for 2015 

CO2 Regnskab Skema 2015

CO2 Regnskab Skema 2013

 

Spørgsmål til opgørelserne kan stilles til planogby@horsens.dk 

Regnskaber:

Nedenfor kan du få adgang til CO2 regnskabet for kommunen som virksomhed.

CO2 Regnskab for 2018

CO2 Regnskab for 2016

CO2 Regnskab for 2015

CO2 Regnskab for 2013

CO2 Regnskab for 2011 og 2012

CO2 Regnskab for 2009 og 2010

 

Spørgsmål til opgørelserne kan stilles til ejendomscentret@horsens.dk