Energi og CO2 Regnskaber

Kommunens samlede Co2 udledninger, opgjort for hele samfundet.

CO2 regnskaberne for 2013, 2015, 2017, 2018 viser energiforbruget og CO2 udledningerne. CO2 regnskabet for kommunen som geografisk område, er en totalopgørelse for et helt kalenderår, og viser alt energiforbrug og alle CO2 udledninger, dog ikke landbrugets udledninger fra f.eks. dyrehold, lavbundsarealer og gylle der ikke er behandlet i biogas anlæg. Opgørelsen følger Energistyrelsens opgørelsesmetode.

Klimaregnskab 2017 er udarbejdet efter FN opgørelsesmetode. Klimaregnskabet er en ny opgørelsesmetode, som også medtager landbruget, spildevand og affald. Opgørelsesmetoden sker efter FN´s principper for opgørelse af CO2, og er det første samlede regnskab med alle sektorerne i kommunen.  

Opgørelserne er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Opgørelserne kan sammenlignes med øvrige kommuner i Region Midtjylland og er en af flere delberegninger i Region Midtjyllands samlede CO2-opgørelse.

Region Midtjylland Strategisk Energiplanlægning

Horsens Kommunes vedtog i September 2022 en ny klimaplan. Klimaplanen er en del af DK2020 Projektet med Realdania og Concito, hvor Concito har kvalitetssikret Klimaplanen inden vedtagelsen. 

Kommunen samarbejder i klimaplanen med erhvervslivet og civilsamfundet om en samlet plan for klimatilpasning og klimaforebyggelse, som har faste delmål for 2030 og 2050. Arbejdet med en DK2020 klimaplan startede i efteråret 2020 og planen blev godkendt af byrådet  i september 2022. DK2020 følger C40 byernes rapporterings praksis, og er forankret hos Realdania og Concito

Horsens Kommunes Klima hjemmeside

Horsens Kommunes Klimaplan i PDF

Horsens Kommune er medlem af SmartEnCity, også kaldet Energibyerne, som er et projekt finansieret under EU's Horizon 2020 forskning og innovation program. Under koordinationen af TECNALIA Research & Innovation samles 35 partnere fra seks lande for at gøre "Smart Zero Carbon Cities"  til virkelighed i Europa.

Energibyerne - SmartEncity

Horsens Kommune er medlem af " Global Covenant of Mayors ", som er den største globale alliance, for byer der arbejder med klima og CO2. Alliancen samler idag over 9000 byer og lokale parlamenter, heriblandt også Horsens Kommune. Byerne har en fælles vision om at modarbejde klimaforandringerne, ved at lave lokale handlinger og lærer og inspirerer hinanden.

Link til Global Covenant of Mayors - Horsens 

Horsens kommune har meget aktive fjernvarmeværker, som bidrager aktivt til den grønne omstilling.  Det sker ved omstilling på værkerne, hvor der pt. installeres store el-drevende kedler og varmepumper.  Derudover er der store konverteringsprojekter i gang, som i 2023 vil have konverteret over 10.000 boligejendomme væk fra olie og naturgas.

Se mere om fjernvarme her. 

 

Kommunens Co2 udledninger opgjort som virksomhed/koncern.

CO2 regnskabet for kommunen som virksomhed, opgør alle CO2 udledninger, kommunen skaber ved den daglige drift over et helt kalenderår.  Regnskabet er en del af CO2 opgørelsen for Kommunen som geografisk område. Kommunen udarbejder delregnskabet for at sikre at " 2% Klimaaftalen " med Danmarks naturfredningsforening overholdes.  

Opgørelsen viser kommunens årlige Co2 udledninger opdelt efter område.  Opgørelsen er udarbejdet af Kommunens ejendomscenter. 

Horsens Kommune har gennem Klimakommune-aftalen, indgået mellem Horsens Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i august 2010, forpligtet sig til at nedbringe CO2 udledningen med 2% hvert år.

Dette eftervises i en årlig afrapportering af CO2-udledningen som omfatter Horsens Kommune som virksomhed - de kommunale bygninger, vejbelysning og transport i forbindelse med udførelse af kommunalt arbejde.

Afrapporteringen omfatter et CO2-regnskab og tilhørende rapport hvor resultatet gennemgås punkt for punkt og suppleres med uddybende kommentarer.

CO2-regnskab og tilhørende rapport for gældende år fremsendes til Dansk Naturfredningsforening ved udgangen af marts måned det efterfølgende år.

Benyt linket for at komme til DN´s hjemmeside for Horsens. 

Danmarks Naturfredningsforening - Horsens. 

Regnskaber:

Nedenfor kan du få adgang til CO2 regnskaberne for kommunen som geografisk område.

CO2 Regnskab for 2018

Klimaregnskab for 2017

CO2 Regnskab for 2017

CO2 Regnskab for 2015 

CO2 Regnskab Skema 2015

CO2 Regnskab Skema 2013

 

Spørgsmål til opgørelserne kan stilles til Klima@horsens.dk 

Regnskaber:

Nedenfor kan du få adgang til CO2 regnskabet for kommunen som virksomhed.

CO2 Regnskab for 2021

CO2 Regnskab for 2020

CO2 Regnskab for 2019

CO2 Regnskab for 2018

CO2 Regnskab for 2016

CO2 Regnskab for 2015

CO2 Regnskab for 2013

CO2 Regnskab for 2011 og 2012

CO2 Regnskab for 2009 og 2010

 

Spørgsmål til opgørelserne kan stilles til klima@horsens.dk