Energi og CO2 Regnskaber

Kommunens samlede CO2 udledninger, opgjort for hele samfundet.

CO2 regnskaberne viser energiforbruget og CO2 udledningerne. CO2 regnskabet for kommunen som geografisk område, er en totalopgørelse for et helt kalenderår, og viser energiforbrug og de medfølgende CO2 udledninger. CO2 regnskaberne viser ikke landbrugets udledninger fra f.eks. dyrehold, lavbundsarealer og gylle der ikke er behandlet i biogas anlæg. Opgørelsen følger Energistyrelsens opgørelsesmetode.

Klimaregnskaberne er udarbejdet efter FN opgørelsesmetode. Klimaregnskabet er en mere dybdegående opgørelsesmetode, som også medtager landbruget, spildevand og affald. Opgørelsesmetoden sker efter FN´s principper for opgørelse af CO2, og er det første samlede regnskab med alle sektorerne i kommunen.  

Opgørelserne er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Opgørelserne kan sammenlignes med øvrige kommuner i Region Midtjylland og er en af flere delberegninger i Region Midtjyllands samlede CO2-opgørelse.

Region Midtjylland Strategisk Energiplanlægning

Horsens Kommunes vedtog i September 2022 en klimaplan. Klimaplanen er en del af DK2020 projektet med Realdania og Concito, hvor Concito har kvalitetssikret Klimaplanen inden vedtagelsen. 

Kommunen samarbejder i klimaplanen med erhvervslivet og civilsamfundet om en samlet plan for klimatilpasning og klimaforebyggelse, som har faste delmål for 2030 og 2050. Arbejdet med en klimaplan startede i efteråret 2020 og planen blev godkendt af byrådet  i september 2022. Klimaplanen følger C40 byernes rapporterings praksis, og er forankret hos Realdania og Concito

Horsens Kommunes Klima hjemmeside

Horsens Kommunes Klimaplan i PDF

Horsens Kommune er medlem Energibyerne, som er et projekt finansieret under EU's Horizon 2020 forskning og innovation program. Under koordinationen af TECNALIA Research & Innovation samles 35 partnere fra seks lande for at gøre "Smart Zero Carbon Cities"  til virkelighed i Europa.

Energibyerne - SmartEncity

Kommunens CO2 udledninger opgjort som virksomhed/koncern.

CO2 regnskabet for kommunen som virksomhed, opgør de CO2 udledninger, kommunen skaber ved den daglige drift over et helt kalenderår. Det overordnede reduktionsmål for kommunens om koncern er en årlig reduktion af CO2 udledningen på 4%.  

Opgørelsen viser kommunens årlige CO2 udledninger opdelt efter område.  Opgørelsen er udarbejdet af Kommunens klimasekretariat. 

Dette eftervises i en årlig afrapportering af CO2-udledningen som omfatter Horsens Kommune som virksomhed - de kommunale bygninger, vejbelysning og transport i forbindelse med udførelse af kommunalt arbejde.

Afrapporteringen omfatter et CO2-regnskab og tilhørende rapport hvor resultatet gennemgås punkt for punkt og suppleres med uddybende kommentarer.

Klimaregnskaber for kommunen som geografi:

Nedenfor kan du få adgang til CO2 regnskaberne for kommunen som geografisk område.

Klimaregnskab for 2021

CO2 Regnskab for 2018

Klimaregnskab for 2017

CO2 Regnskab for 2017

CORegnskab for 2015 

CO2 Regnskab Skema 2015

CO2 Regnskab Skema 2013

 

Spørgsmål til opgørelserne kan stilles til Klima@horsens.dk 

CO2 regnskaber for kommunen som virksomhed:

Nedenfor kan du få adgang til CO2 regnskabet for kommunen som virksomhed.

CO2 regnskab for 2022

CO2 Regnskab for 2021

CO2 Regnskab for 2020

CO2 Regnskab for 2019

CO2 Regnskab for 2018

CO2 Regnskab for 2016

CO2 Regnskab for 2015

CO2 Regnskab for 2013

CO2 Regnskab for 2011 og 2012

CO2 Regnskab for 2009 og 2010

 

Spørgsmål til opgørelserne kan stilles til klima@horsens.dk