Endnu bedre sortering ved de kommunale institutioner

Alle kommunale institutioner er i løbet af perioden 2016-2019 kommet på den nye affaldsordning. 

Ved implementeringen på skolerne og daginstitutionerne stillede vi de indendørs beholdere til rådighed, hvilket resulterede i en god affaldssortering. 

Undersøgelser har vist, at der kan udsorteres endnu mere ved de øvrige kommunale institutioner, hvis disse får stillet samme indendørs beholdere til rådighed, og der efterfølgende bliver lavet rådgivning og opsamling på alle adresserne.

For at opnå en bedre udsortering, skal vi udarbejde informationsmateriale til personalet ved plejecentrene og til HPS (Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte).