Horsens

SBT-tal for støjbelastede strækninger

Prioriteret liste for de udvalgte veje i Horsen by. I Horsens by er der et meget stort antal støjbelastede vejstrækninger.
Der er derfor her kun medtaget vejstrækninger med et samlet SBT > 4

Prioriteringen er foretaget ud fra det beregnede SBT-tal, således at det største SBT-tal sår øverst.

Klik på kortet for at se det i større format.