Mere til genbrug

På genbrugspladserne modtager vi mange brugbare produkter og materialer, som enten kan genbruges direkte eller repareres og derefter genbruges. 

Horsens Kommunes Jobcenter står for opgaven med at klargøre ting til genbrug fra genbrugspladsen i Horsens. I 2018 blev det til 84 tons ting og sager, der blev kørt fra genbrugspladsen i Horsens til butikken på Hattingvej. 

På Vedslet genbrugsplads er der et samarbejde med Røde Kors, som afhenter de gode ting, mens der på Brædstrup genbrugsplads ikke er et særligt afsnit til genbrugsting. Her bliver brugerne henvist til genbrugsbutikkerne  i Brædstrup.

Vi vil gøre det endnu lettere at aflevere ting til direkte genbrug på alle vores genbrugspladser. Der skal indrettes større og mere synlige arealer, hvor borgerne kan stille ting til genbrug. Pladsmanden får en større rolle i at spotte de gode ting og sikre et øget genbrug.