VUDERING AF BEHOVET FOR CYKELPARKERINGSPLADSER

Det er vigtigt også at have fokus på, at etablere et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser. Det vil sikre, at der aktivt tages stilling til cykelparkering i lighed med parkering til biler.

Det kan dog være vanskeligt at fastsætte disse tal, da antallet af cyklister afhænger af mange forskellige faktorer herunder funktionens beliggenhed i bystrukturen, byens infrastruktur, det kollektive net etc. Det kan tages udgangspunkt i tallene i figur 25.

Skemaet viser det anbefalede tal for cykelparkering. Kilde: Cykelparkeringshåndbog, Dansk Cyklist Forbund 2006.

I Horsens Kommunes ”Cykelparkeringsplan 2014” er angivet en vejledende parkeringsnorm som stammer fra Horsens Kommunes Cykelpolitik, 2004.

Se de gældende parkeringsnormer for Horsens Kommune. Normerne omfatter både parkeringspladser for biler, herunder handicapparkeringspladser samt cykelparkeringspladser

Fig. 25. Skemaet viser det anbefalede tal for cykelparkering. Kilde: Cykelparkeringshåndbog, Dansk Cyklist Forbund 2006.