Implementering af det fælles piktogramsystem

Mange borgere bor i dag i én kommune og arbejder i en anden. Eller har sommerhus i en anden kommune, end hvor de bor fast. På samme måde arbejder mange håndværkere i en anden kommune, end hvor de hører hjemme.

Det kan være svært at sortere affaldet rigtigt, når man bevæger sig over kommunegrænserne, da affaldssorteringen og piktogrammerne ikke er ens i alle kommuner.

Dansk Affaldsforening, Kommunernes Landsforening (KL) og Miljøstyrelsen har – efter at vi indførte det nye affaldssystem - udviklet et fælles, nationalt piktogramsystem. De fælles piktogrammer er udviklet på baggrund af de mange allerede eksisterende systemer rundt omkring i landet. Piktogramsystemet introducerer et piktogram, men også en farve og en enkel tekst til at beskrive affaldet. Systemet består af 70 piktogrammer til henteordninger såvel som til genbrugspladser.

Mange producenter bruger allerede i dag piktogrammerne på deres produkter og emballager til at guide forbrugerne til god affaldssortering.

På genbrugspladserne er piktogrammerne ved at blive implementeret i forbindelse med udvidelse og omlægning af pladserne. De nuværende skilte bevares, men renoveres med nyt tryk.

Affaldsbekendtgørelsen stiller i dag krav til, at kommunerne mærker affaldsbeholderne med piktogrammer fra det fælles piktogramsystem.

Vi vil implementere det fælles piktogramsystem på affaldsbeholderne, når der skal leveres nye beholdere i forbindelse med implementering af indsamling af de 9 affaldstyper.

Implementering af KL's piktogrammer

Alle udgifter er 1000 kr.

Udgiften til nye mærker på affaldsbeholderne indarbejdes i det samlede budget for affaldssortering i 9 affaldstyper (initiativ nr. 4-1).