Uden for midtbyen

Uden for Horsens midtby har parkeringsstrategien primært fokus på parkeringsnormerne for, hvor mange parkeringspladser det er hensigtsmæssigt at anlægge i forbindelse med forskellige former for nybyggeri eller byomdannelser.

Ny parkeringsnormer

I forbindelse med eventuelle byomdannelsesprojekter i Brædstrup er der opstillet en differentierede parkeringsnorm, der tager hensyn til bebyggelsens karakter og anvendelse og til placeringen af bebyggelsen i forhold til Brædstrup midtby.

Se kort med zoneområder

Parkeringsfond

Der dannes ikke en parkeringsfond i Horsens Kommune.

Byrådet kan, med baggrund i ”Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtigende aftalegrundlag”, beslutte at tage bekendtgørelsen i anvendelse når bekendtgørelsens bestemmelser kan tilgodeses.