Tamdrup Bisgårds

Landskabet omkring Tamdrup Bisgård og Tamdrup Kirke adskiller sig fra det øvrige landskabsområde med en mere enkel karakter og større skala. Tamdrup Bisgård er en gammel enestegård.

Geologisk betingede landskabstræk

Delområdet omfatter en del af højdedraget centralt i området samt en fladbundet dal mod øst og et erosionspræget terræn mod syd. Terrænet er lige som den øvrige del af landskabsområdet præget af den Ungbaltiske Is og den Østjyske Israndslinje, som er markeret i højdedraget, samt smeltevand fra isen, der har eroderet små og store dale i terrænet. Derved adskiller de geologisk betingede landskabstræk i delområdet sig ikke fra det øvrige landskabsområde.

Kulturbetingede landskabstræk

Tamdrup Bisgård er kendt som enestegård fra 1486, og ejerlavet bestod i 1688 af to gårde. Efter at Tamdrupgård havde stået øde i en årrække, blev jorden i 1750 lagt under Tamdrup Bisgård. Nuværende hovedbygning er i 1784 efter en brand.

I den nordlige del af ejerlavet ligger Tamdrup Kirke på et højdedrag, som fremhæver kirken i landskabet.

Omkring Tamdrup Bisgård og Tamdrup Kirke er landskabet præget af store marker og bevoksning på de stejle dalsider i den østlige del af området. I bunden af dalen syd og øst for Tamdrup Bisgård er der søer.

Rumlige og visuelle landskabstræk

Landskabet er kendetegnet ved en stor skala og meget enkel karakter. Den store skala er afspejlet i de store marker samt den skala og karakter, Tamdrup Bisgård fremstår med. Den enkle karakter er defineret af de meget få landskabselementer, der kendetegner landskabet. Det gælder de store marker, bevoksningen, der er begrænset til dalen, samt bebyggelsen, der er begrænset til Tamdrup Bisgård og Tamdrup Kirke.

Mod vest er ejerlavet og delområdet afgrænset af et bevokset dige, der definerer en transparent overgang til det øvrige landskabsområde, men generelt er landskabet kendetegnet ved en meget åben karakter.

Der er generelt fine udsigter på tværs af landskabet, hvor både Tamdrup Bisgård og Tamdrup Kirke står ikonisk i landskabet. Fra det højtliggende terræn ved Tamdrup Kirke er der vide udsigter over det omgivende landskab.