Tyrrestrup Husmandskoloni

Kulturmiljøet

Statshusmandsbrug

Tyrrestrup Hovedgård

Beskrivelse

Tyrrestrup hovedgård ligger en kilometer indenlands på nordsiden af Horsens Fjord i frugtbart, kuperet og skovrigt terræn. Hovedgården kendes fra 1438. Den trefløjede hvidkalkede hovedbygning med rødt bindingsværk er fredet. Bygningen er opført ca. 1720, kælderen er fra 1500-tallet og ligger på et voldsted med vandfyldte grave. Avlsbygningerne blev nedrevet i 1936, da hovedgården blev solgt til statens jordlovsudvalg. I 1937-38 udstykkedes hele ejerlavet i 26 husmandsbrug og en mindesten over udstykningen blev sat på avlsgårdens tomt. Ved udstykningen genbrugtes ejerlavets hovedvejnet med tilføjelse af markveje til de enkelte brug. Mange ejerlavsdiger er derimod fjernet eller perforeret. Husmandsbrugene fremtræder trods nogle ombygninger endnu i ganske homogen byggeskik. De bestod i sin tid af et stuehus i røde mursten med halvvalmede gavle og tegltage, en staldlænge i samme stil uden valm og et lille hønsehus med flad, skråt tag. De fleste er i dag fritidslandbrug med en del juletræsproduktion. Øst for hovedgården ved Stenhøj (68 m) findes en stendysse og skoven Hestehave findes fire fredede gravhøje.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje, diger, hegn og omgivelser.

Indkørsel fra syd