Gedved Statsemnarium

Kulturmiljøet

Gedved Seminarium

Beskrivelse

Et gammelt grundtvigsk miljø, hvor der har været højskole, lærerseminarium og nu pædagogseminarium. Gedved seminarium blev oprettet som folkehøjskole i 1854, organiseret som et aktieselskab. Højskolen blev anlagt bekvemt i udkanten af landsbyen ved landevejen mellem Horsens og Skanderborg. I 1859 købte landtingsmand L. P. Bojsen skolen, der gjorde seminaret landskendt. En overgang var der også friskole. Seminaret startede som en del af højskolen i 1862. Seminariet overtog helt højskolen i 1881. Lærerseminariet blev nedlagt i 1982 og overgik til pædagogseminarium i 1984. Bygningsmassen er kompleks og afspejler seminariets historie gennem udbygninger og ændringer. Hovedbygningen er fra 1903. Fløj mod syd med høj trekantgavl og tre vinduesblændinger fra 1910. Fløj mod nord fra 1937. Kollegium i tre etager, i røde mursten, opført 1957 ved arkitekt Viggo Norn, ligger bagved. En række pavilloner, som efterhånden afløses af nye bygninger i gule mursten til undervisning. Forstanderboligen er en hvid bygning med fladt tag, der ligger på Skovvej. Øvelsesskole opført 1917 ved arkitekt Larsen. Skolen fungerede også som almindelig kommuneskole med oprindelig tre klasselokaler og to lærerboliger. Nu hører den under seminariet. Den er bygget på den gamle skolelod.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, park, veje og omgivelser.

Gedved seminarium