Mål for landskabskarakteren

Statisk kort

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.6.1 Sandved Ådal

Sandved Ådal vurderes at have landskabelig oplevelsesværdi og har derfor fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i dalen, der understøtter landskabets karakter og oplevelsesværdi. I dette område bør der især lægges vægt på en lysåben karakter med fokus på, at dalens terræn fremstår tydeligt, og dalens indhold af natur bevares og om muligt styrkes.

Målsætning: Vedligehold landskabskarakteren

M.6.2 Det øvrige landskabsområde

I det øvrige landskabsområde er landskabet vurderet karakteristisk og uden særlig oplevelsesværdi, der knytter sig til landskabets strukturer. Derfor har landskabet fået målsætningen vedligehold.

Målsætningen betyder, at der ved ændringer i området bør tages hensyn til at indpasse ændringerne i landskabet med afsæt i landskabets karaktertræk. Dette landskab har en meget sammensat karakter, hvor forskellige elementer og strukturer kan bruges til at indpasse projekter i landskabet.

Målsætning: Beskyt udsigten

Hovedparten af landskabsområdet

I hele den nordlige og østlige del af landskabsområdet er landskabet præget af udsigter, der vurderes at udgøre en særlig landskabelig oplevelsesværdi og være et væsentligt karaktertræk. Disse udsigter har fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der ved ændringer i området bør tages hensyn til ikke at begrænse eller svække særlige udsigtsmuligheder. Det er karakteristisk for dette område, at man ofte står højt i terræn og kigger ud over og ned på landskabet. Derfor er det en del af målsætningen, at der er særlig opmærksomhed på, at nyt byggeri eller anlæg ikke markerer sig i udsigterne på grund af placering, skala, karakter eller farve.

DELOMRÅDER

​Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.6.3 Såby bakker

Delområdet ved Såby, Kvejnbjerg og Yding Skovhøj har fået målsætningen beskyt, fordi landskabet vurderes at have landskabelig oplevelsesværdi.

Målsætningen betyder, at der ikke bør ske ændringer, der forringer oplevelsesværdien. I dette område er det især oplevelsen af det stejle og kuperede terræn, der bør bevares i sammenhæng med landskabets lille skala og teknisk upåvirkede karakter.

M.6.4 Sudkær husmandskoloni

Landskabet omkring Sudkær husmandskoloni har fået målsætningen beskyt, fordi landskabet på grund af sine intakte strukturer og kulturhistoriske reference vurderes at have landskabelig oplevelsesværdi.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i området, der i høj grad respekterer landskabets lille skala og bebyggelsens husmandskarakter.

M.6.5 Urup hovedgård og Julianelyst

Landskabet omkring Urup hovedgård og Julianelyst har fået målsætningen beskyt på grund af landskabets hovedgårdskarakter.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer, der bevarer eller om muligt styrker hovedgårdskarakteren. Særligt bør der værnes om landskabets store skala og enkle karakter samt kombinationen af landskabselementer bestående af store marker, store skove, allé og bygningsmasse med hovedgårdskarakter.

Målsætning: Vedligehold landskabskarakteren

M.6.6-7 Nord for Sudkær samt Torp Mark

Landskabet nord for Sudkær mellem Nørreskov og Vestbirkvej samt landskabet ved Torp Mark er karakteristiske landskaber uden særlig oplevelsesværdi. Derfor har landskaberne fået målsætningen vedligehold.

Målsætningen betyder, at der ved ændringer i områderne bør tages hensyn til de bærende landskabstræk i de delområder, de er en del af.