Om planen

Byrådet besluttede i 2014, at der skulle gennemføres en samlet gennemgang af parkeringsmulighederne i Horsens midtby med henblik på at skabe grundlag for bedre parkeringsmuligheder i midtbyen. Byrådets besluttede ligeledes, at der skal indføres betalingsparkering de sidste steder i midtbyen, hvor udviklingen tilsiger dette. Teknik- og Miljøudvalget har dog ønsket, at parkeringsstrategien udarbejdet ud fra, at omfanget af offentlige parkeringspladser med betalingsparkering ikke øges.

Der er derfor udarbejdet et forslag til en ny parkeringsstrategi for Horsens Kommune.

Parkeringsstrategien fra april 2007 vil således blive erstattet med dette forslag til en ny parkeringsstrategi