Udviklingen i behovet for parkeringsarealer

Den planlagte byomdannelse af Horsens Havn ligger i periferien af, eller uden for midtbyen og berører derfor kun i begrænset omfang midtbyens parkeringspladsbehov.

Samlet set vil de nuværende parkeringspladser i midtbyen kunne dække behovet, med den skitserede udvikling i detailhandlen.

Figur 20. Skemaet viser den øgede efterspørgsel efter parkeringspladser i Horsens midtby i perioden frem til 2026

 

Figur 21. Skemaet viser den gennemsnitlig restkapacitet i spidstimer på parkeringspladser i Horsens midtby (den gennemførte registrering.)


 

Ved en efterspørgsel på op til yderligere 1860 parkeringspladser i relation til detailhandlen, vil det i tilfældet hvor der i forvejen er størst belægning med en samlet belægningsgrad på 50-60 % (totalt for alle de private og de offentlige parkeringspladser der er på ca. 8.900 parkeringspladser) medføre at spidstimebelastningen på en hverdag er 70-80 % samlet set for hele bymidten. Denne belægningsgrad er under forudsætning af at der i forbindelse med udbygningen af detailhandlen og udvikling af detailhandlen ikke etableres yderligere parkeringspladser. Der vil jf. parkeringsnormen blive krævet etableret parkeringspladser som tilgodeser det øgede behov for parkering.

I spidstimebelastningen på en hverdag vil belægningsgraden på de offentlige parkeringspladser være på 75 % og restkapaciteten på de offentlige pladser 735 parkeringspladser. Restkapaciteten af de offentlige parkeringspladser vil således ikke alene kunne indfri en efterspørgsel på yderligere 1860 pladser.

Det skal i denne forbindelse henvises til planerne for yderligere parkeringsanlæg i midtbyen. Der planlægges for opførelsen af et parkeringshus i Rædersgade nr. 1-7 med 148 parkeringspladser hvilket medfører en nettotilgang på 65 pladser. Der planlægges ligeledes for et parkeringshus på Emilies Plads med 450 pladser, hvilket medfører en nettotilgang på 214 pladser. Der vil dog for sidstnævnte parkeringshus vedkommende blive opført boliger og dagligvarebutik, erhverv og udvalgsvareforretning i tilknytning til parkeringshuset som vil medføre et parkeringsbehov.