Genbrug af hårde hvidevarer

Elektronikaffald er omfattet af en national tilbagetagningsordning. Det betyder, at producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter er forpligtet til at sørge for håndteringen, når disse emner bliver til affald. Vi får stillet containere til rådighed på genbrugspladserne, men har derudover ikke noget at gøre med håndteringen af affaldet.

Undersøgelser fra andre kommuner har vist, at en del elektronik kasseres, selv om det fungerer eller kan komme til at virke igen ved en simpel reparation. Det er derfor vigtigt, at elektronikaffaldet ikke bliver ødelagt, når det er afleveret på genbrugspladserne. Det giver mulighed for at forlænge pæne og nutidige elektriske apparaters levetid. 

Vi vil arbejde for, at det bliver muligt at forlænge levetiden på elektriske apparater. Vi vil etablere et samarbejde med den nationale tilbagetagningsordning om funktionstjek og eventuel reparation.

I 2018 blev der indsamlet 583 tons hvidevarer på genbrugspladserne svarende til ca. 10.000 stk.