Støjvolde

Støjvolde (jordvolde) er virkningsmæssigt i princippet det samme som en støjskærm. Støjvoldens fordele er især, at den stort set kan være vedligeholdelsesfri. Volde er til gengæld meget arealkrævende, da det skrå anlæg, som en vold nødvendigvis må etableres med, giver en stor bredde. En støjvold er derfor sjældent egnet ved eksisterende bebyggelser, men det er velegnet virkemiddel ved etablering af nye boligområder eller nye veje.

Støjdæmpningen ved etablering af en støjvold er lidt mindre end for en støjskærm af samme højde. Dette skyldes, at toppen af volden på grund af skråningsanlægget kommer længere væk fra vejen (eller naboen). Toppen bliver derfor let placeret der, hvor den krumme lydbane er højest. Herved bliver voldhøjden over den ”fri” lydbane mindre og dermed også lyddæmpningen. Med en høj vold kan der dog opnås en høj støjdæmpning i opholdsniveau bag voldene – op til 10 – 15 dB.

Omkostningerne til etablering af jordvoldene er meget afhængige af de lokale forhold, samt den måde, hvorpå råmaterialet – jorden – fremskaffes. Jordvoldene optager en del plads med tab af udstykningsareal i bolig- og erhvervsområder, med deraf følgende økonomisk ”tab”. Kan jorden hentes i udstykningen i forbindelse med de almindelige afrømninger ved byggemodningen er omkostningerne til etablering små.