Mål for landskabskarakteren

MÅL FOR LANDSKABETS KARAKTER

Statisk kort

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.14.1 Holtbanke

Holtbanke har fået en beskyttelsesmålsætning, fordi banken vurderes at have en landskabelig oplevelsesværdi.

Målsætningen betyder, at Holtbanke bør bevares som en tydelig geologisk struktur i landskabet, der kan opleves i udsigterne på tværs af landskabet. Derfor bør de bakker, der i sammenhæng er afgrænset i området, bevares og friholdes for bevoksning, ligesom indkigget til bakkerne ikke bør sløres af skovrejsning, byggeri eller lignende.

Målsætning: Vedligehold landskabskarakteren

M.14.2 Landbrugsfladen

Med undtagelse af Holtbanke har landskabskarakteren på hele landbrugsfladen fået målsætningen vedligehold.

Det betyder, at der kan indpasses projekter i landskabet, når det sker med hensyn til landskabets bærende karaktertræk. I dette område bør fokus især være på landskabets åbne og let sammensatte karakter, der gør ændringer synlige over store afstande.

Målsætning: Beskyt udsigten

Landskabet omkring Overgård

Landskabet omkring Overgård i den vestligste del af området er præget af fine udsigter på tværs af landskabet, der vurderes at have en oplevelsesværdi, der adskiller sig fra det øvrige område. Derfor har udsigterne fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der ved ændringer i området bør tages hensyn til ikke at begrænse eller svække udsigterne eller udsigtsmulighederne. I dette område knytter oplevelsesværdien sig især til landskabets enkle og teknisk upåvirkede karakter.