Status

Der bor ifølge Danmarks Statistik ca. 88.000 indbyggere i Horsens Kommune. Ca. 76.000 indbyggere bor i byområder med mere end 500 indbyggere. Heraf bor ca. 58.000 i Horsens by svarende til 66 % af borgerne i kommunen. De nærmeste omegnsbyer/forstæder, Egebjerg Lund og Hatting tæller tilsammen ca. 6.000 indbyggere, og de øvrige større bysamfund i kommunen dermed ca. 12.000 indbyggere. I byer mellem 200 og 500 indbyggere bor der ca. 2.000 og i landdistrikterne ca. 10.000

Kvaliteten af den kollektive trafikbetjening i Horsens Kommune kan vurderes på 3 niveauer:

1. Kollektiv trafik til vigtige store rejsemål udenfor kommunen

2. Kollektiv betjening af større byområder uden for Horsens by

3. Intern bybusbetjening i Horsens