Delområder

Der er, som figur 10 viser, stor forskel i anvendelsen/benyttelsen af de offentlige parkeringspladser i forhold til de private parkeringsarealer, specielt i område 4 og 8. Efterspørgslen efter parkeringspladser varierer mellem forskellige områder i byen og mellem forskellige former for parkeringstilbud.

Figur 10. Diagrammet viser den gennemsnitlige benyttelse i procent af de offentlige og private parkeringsarealer på de tidspunkter i løbet af ugen, hvor der er størst udnyttelse af parkeringspladserne i Horsens midtby fordelt på delområder.

 

I figur 11er vist, hvordan belægningen varierer hen over en hverdag på de offentlige parkeringsarealer

Figur 11. Diagrammet viser den gennemsnitlige benyttelse af de offentlige parkeringspladser i midtbyen hen over en hverdag (med størst benyttelse).

I figur 12 er vist, hvordan belægningen varierer hen over en lørdag formiddag/tidlig eftermiddag på de offentlige parkeringsarealer.

Figur 12. Diagrammet viser den gennemsnitlige benyttelse af de offentlige parkeringspladser i midtbyen hen over en lørdag (med størst benyttelse).


 

I figur 13 er vist, hvordan belægningen varierer hen over en hverdag på de private parkeringsarealer

Figur 13. Diagrammet viser den gennemsnitlige benyttelse af de private parkeringspladser i midtbyen hen over en hverdag (med størst benyttelse).

I figur 14 er vist, hvordan belægningen varierer hen over en lørdag på de private parkeringsarealer.

Figur 14. Diagrammet viser den gennemsnitlige benyttelse af de private parkeringspladser i midtbyen hen over en lørdag.


 

Som det fremgår er benyttelsen (belægningsgraden) på de private parkeringsarealer på hverdage mindre end på de offentlige arealer. På lørdage gør det samme sig gældende.

Som det fremgår, er der samlet set ikke nævneværdige problemer med parkeringskapaciteten i midtbyen. Der er, samlet set, en stor merkapacitet på næsten alle former for parkering. Torsdag og lørdag formiddage er der dog i nogle områder næsten fuldt udnyttelse på de tidsbegrænsede parkeringspladser og parkeringspladserne med betaling.

I område 1 og område 2 vurderes, at det i stort omfang er beboerne der anvender parkeringspladserne om aftenen, natten og morgenen, og at det er de ansatte/pendlere/ handlende der anvender parkeringspladerne om dagen. Der er samlet set for område 1 og 2 stor restkapacitet på såvel de offentlige som de private pladser både dag og aften.

I område 3 er belastningen på kanstensparkeringspladserne stor både i dagtimerne og om aftenen, specielt Smedegade, Allegade og Heimdalsgade er belastet meget og har kun få ledige pladser.

I område 4, centralt i bymidten, er der tidspunkter på hverdage og lørdage, hvor belastningen er stor og det kan være vanskeligt at finde en ledig offentligt tilgængelig parkeringsplads. Til gengæld er der stor restkapacitet i parkeringshuset i Levysgade og i øvrigt på de private parkeringspladser.

I område 5 er belastningen på de offentlige pladser høj på hverdage og i dagtimerne, hvorimod der er stor restkapacitet om aftenen og på lørdage. På de private parkeringspladser er der samlet set stor restkapacitet både på hverdage og lørdage, i dagtimerne og om aftenen.

I område 6 er belastningen på de offentlige parkeringspladser størst om aftenen, og der er en stor restkapacitet midt på dagen på hverdage. Det vurderes, at det i stort omfang er beboerne der anvender parkeringspladserne om aftenen. På de private parkeringspladser er der samlet set stor restkapacitet både på hverdage og lørdage, i dagtimerne og om aftenen.

I område 7 er der samlet set stor restkapacitet på både de offentlige og de private pladser om dagen og aftenen.

I område 8 ligger lidt perifert i forhold til gågaden og der er på visse tidspunkter høj belægning på hverdage og lørdage. Det kan have en sammenhæng med, at disse parkeringspladser uden tidsrestriktioner og betaling, trods alt ligger forholdsvist tæt på gågaden. Det kan også være udtryk for en begrænset kapacitet i forhold til beboerparkeringen, hvilket vurderes at være den mest sandsynlige årsag til belastningen af pladserne også efter forretningernes åbningstid.

I område 9 og område 10 er der samlet set stor restkapacitet på såvel de offentlige som de private pladser om dagen såvel som om aftenen.