Støjdæmpning på udbredelsesvejen

Efter at støjen er opstået på vejen, kan den undervejs til naboerne dæmpes på forskellig vis. De fleste af disse foranstaltninger er delvist afhængige af støjens frekvensmæssige sammensætning. Jo højere fart, der køres med på vejen, jo mere højfrekvent (lyse toner) bliver den dominerende støj. Dæmpning på udbredelsesvejen virker typisk bedst ved høje frekvenser, hvorfor den bedste virkning fås, hvor farten er høj.

Løsninger af denne art kan være egnede til at udføre i et såkaldt støjpartnerskab, hvor kommune og borgere i et økonomisk fællesskab etablerer foranstaltningen. Horsens kommune har i 2008 som retningslinie vedtaget, at finansieringen af støjskærme skal ske gennem støjpartnerskaber (Miljøstyrelsens guide ”Støjpartnerskaber” 2008), idet udgiftsfordelingen vurderes i hvert enkelt tilfælde. Miljøstyrelsen har gennemført nogle forsøgsprojekter samt udarbejdet en guide for støjpartnerskaber (Miljøstyrelsens guide ”Støjpartnerskaber” 2008). Af Miljøstyrelsens forsøgsprojekt fremgik, at boligerne fik en værdiforøgelse samt meget markant, at borgerne oplevede en væsentligt forbedret livskvalitet.