BEHOV FOR PARKERINGSPLADSER FOR LASTBILER

Jævnfør den kommunale bekendtgørelse vedrørende standsning og parkering i Horsens Kommune er det tilladt at parkere med køretøjer med størst tilladte totalvægt over 3500 kg og sættevogne i Horsens Kommune inden for byzonen, hvor der er afmærket med særlig skiltning på følgende adresser:

Horsens by:

  • Ove Jensens Alle,
  • Meteorvej
  • Strømøvej
  • Islandsvej

Brædstrup by:

  • Energivej
  • Fjernvarmevej

Det vurderes ikke nødvendigt, at etablere yderligere parkeringspladser for lastbiler på de offentlige arealer indenfor byzone, idet der forventes, at virksomheder der har behov for varetransporter med lastbiler etablere de nødvendige faciliteter på egen ejendom.