Økonomi

Under hvert initiativ i ressourceplanen er der estimeret et anlægs- og driftsbudget.

I nedenstående tabel er vist en samlet oversigt over omkostninger for de enkelte initiativer.

Alle omkostninger er angivet i 2020 priser.

 

Godkendes alle 37 initiativer vil gebyrerne stige jævnt med en stigning på 52 kr. i 2020 til en samlet stigning på 330 kr. i 2024 (ekskl. moms). Hertil kommer eventuelle gebyrfald eller -stigninger som følge af almindelige drift og almindelige løn- og prisfremskrivninger. Hertil kommer også udgifter til evt. nye ordninger jf. initiativ 4-2. 

I gebyrberegningen er der indregnet en prioritering af de nuværende ressourcer (årsværk) til at dække udviklingsopgaver som følge af planen.