Nuværende brug af bybuslinierne

Som det fremgår af figur 7 med på- og afstigninger, er den intensive brug af bybussystemet koncentreret til den centrale og nordlige del af Horsens, mens der er en spredt benyttelse af de fem linjer, der dækker de udbredte boligområder i den sydlige del af byen.

Dette afspejler sig også klart i brugen af linjerne, eksempelvis i nedenstående sammenligning mellem linje 1, som betjener Trafikterminalen – Bakkesvinget, VIA University College og Stensballe, og linje 8, der betjener det sydlige område vest for Vejlevej.

For begge ruter er der en spidsbelastning om morgenen, men den maksimale belægning på linje 1 ligger både morgen og eftermiddag mellem 20 og 30 passagerer, mens der på linje 8, bortset fra den enkelte morgenafgang, er under 10 passagerer i busserne set over hele dagen.

Figur 9: Belægning på linje 1 fordelt over dagen

Figur 10a: Belægning på linje 6 fordelt over dagen

Linje 6, som bl.a. betjener Horsens Gymnasium, er et andet eksempel på den relative lave kapacitetsudnyttelse i den sydlige del af Horsens.

Figur 10b: Belægning på linje 8 fordelt over dagen

Som det fremgår, er der en enkelt tur om morgenen på linje 6 fra Trafikterminalen, som stort set bliver tømt ved Horsens Gymnasium på Beringsvej. Der er også om morgenen en pæn benyttelse mod Trafikterminalen, hvor påstigerne, især kommer fra et enkelt stoppested, Platanalle/Slåenvej (ved fodgængertunnel under Vejlevej). Resten af dagen, og især i eftermiddagstimerne, er brugen meget lav.

Dette er formentlig også en konsekvens af sløjfekørslen, hvor bl.a. elever på Horsens Gymnasium får en lang tur mod syd før linje 6 kører mod Trafikterminalen, hvis de bruger stoppestedet ved gymnasiet på Beringvej. Eleverne fordeler sig derfor formentlig på andre alternativer om eftermiddagen.

Det er ud fra belastningsundersøgelserne en generel konklusion, at ruterne i det sydlige Horsens har betydelig uudnyttet kapacitet bortset fra enkelte morgenafgange. Dette hænger sammen med at systemet er planlagt med høje servicemålsætninger for gangafstand til stoppestederne.

Hertil kommer, at store sløjfer på linje 4, 5, 6, 7 og 8, der er lavet for at få en stor fladedækning giver et noget kompliceret rejsemønster og relativt lange rejsetider for et betydeligt antal passagerer.

I den nordlige del af Horsens er hovedkonklusionerne følgende.

  • Der er en høj betjening af Stensballe i forhold til brugen af busserne.
  • Linje 3, der betjener Strandpromenaden, har en relativ lav kapacitetsudnyttelse
  • Linje 9, som betjener Forum og Vestermarken og Vestergade i en stor sløjfe, betjener i realiteten kun Forum og Vestergade i den ene retning, da der vil være stor omvejskørsel i modsatte retning, hvor der køres via Priorsløkkevej og Borgmestervej