Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V.8.1 Vorbjerg Høje

V.9.1 Tamdrup Bisgård
Tamdrup Kirke og Tamdrup Bisgård ligger sydvest for Vinten og Lund i den østlige del af landskabsområdet. Her markerer de sig tydeligt i landskabet som en kulturhistorisk sammenhæng, der vurderes at have landskabelig oplevelsesværdi.

Tamdrup Bisgård kendes fra 1486, men den nuværende hovedbygning blev opført i 1784 efter den gamle brændte ned.Tamdrup Bisgård var oprindelig en enestegård, men blev i løbet af 1700-tallet hovedgård med 25 fæstegårde og 12 husmandssteder under sig.

Tæt ved gården ligger også Tamdrup Kirke, som formentlig er en af landets ældste fra ca. 1125.

V.9.2 Kodalen ved Nim Mark

Den fladbundede smeltevandsdal ved Nim Mark, Kodalen, vurderes at have en landskabelig oplevelsesværdi, der især knytter sig til oplevelsen af at færdes i det velafgrænsede landskabsrum, som dalens høje dalsider indrammer. Der er fine udsigter på langs af dalen, som i høj grad er uden visuel påvirkning fra det omgivende landskab. To mindre vindmøller står centralt i dalen og præger landskabet, når de indgår i landskabsbilledet. Med møllerne i ryggen fremstår dallandskabet næsten upåvirket.

Oplevelsesrigt element

Kirker

I området findes to kirker, Nim Kirke og Tamdrup Kirke. Nim Kirke ligger i kanten af Nim og højt i terrænet. Selv med byudvikling i Nim er kirkens placering i byranden bevaret. Kirken er dog lille og derfor især synlig fra det bynære landskab vest for Nim.

Tamdrup Kirke ligger i modsætning hertil frit og højt i landskabet og kan ses fra stor afstand. Kirken optræder dermed som et vigtigt kulturhistoriske orienteringspunkt i landskabet.

Udsigt

V.9.3 Den sydlige del af området

Landskabet er generelt præget af udsigter, og især fra højdedraget centralt i området rækker udsigterne vidt - også ud af området mod nord, syd, øst og vest. Udsigterne over den sydlige del af området vurderes at have en særlig oplevelsesværdi og betydning for landskabets karakter.