Gravhøje mellem Løvet Skov og Nimdrup Bæk

Kulturmiljøet

Gravhøje ved Nimdrup Bæk

Beskrivelse

To mindre koncentrationer af gravhøje på hver sin bakkekam, som adskilles af en lille sænkning, en forgrening på Nimdrup Bæk. Kulturmiljøet indeholder fire fredede og otte overpløjede, markante gravhøje.

Sårbarhed

Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning.

Rødt fredede gravhøje og blå skjulte fortidsminder (overpløjede gravhøje)