Litteraturhenvisninger

/1/ Indsatsplan for et område ved Rugballegård 2005, Vejle Amt

/2/ Indsatsplan for Endelave – Plan for fremtidssikring af vandforsyningen på Endelave 2004, Vejle Amt

/3/ Behov for vand i Region Midtjylland – udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser 2014, CRT – Center for Regional- & Turismeforskning

/4/ Redegørelse for Hovedgård Området – Kortlægningskampagnen 2007-2012, NST

/5/ Indvindingsoplande uden for OSD – Fyn og Sydjylland, Trin 1 – Sydjylland 2014, NST

/6/ Nitrattrends i dansk grundvand (s 37), Birgitte Hansen, Lærke Thorling, Brian Sørensen, Tommy Dalgaard, Mogens Erlandsen, Vand & Jord - Nr. 1 - februar 2012

/7/ Trin 1 – kortlægning af Nim kortlægningsområder, Sammenstilling og vurdering af eksisterende data, DGE for Miljøcenter Århus 2008