Mål for landskabskarakteren

MÅL FOR LANDSKABETS KARAKTER

Statisk kort

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.12.1 Hovedgårdslandskabet

I hele den nordlige del af området er landskabet vurderet særligt karakteristisk, i god tilstand og generelt præget af landskabelig oplevelsesværdi. Derfor har landskabskarakteren fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i området, der i høj grad understøtter den eksisterende landskabskarakter. Det gælder især om at opretholde landskabets store skala samt enkle og upåvirkede karakter, der er præget af næsten intakte hovedgårdsstrukturer samt husmandsudstykninger langs vejene.

Målsætning: Vedligehold landskabskarakteren

M.12.2 Landsbylandskabet

Landskabet i den sydlige del af området er vurderet karakteristisk, i middel tilstand og uden særlige oplevelsesværdier. Landskabskarakteren har derfor fået målsætningen vedligehold.

Målsætningen betyder, at ændringer i området bør respektere landskabets bærende karaktertræk. I dette område handler det i høj grad om at opretholde landskabets enkle og uforstyrrede karakter, hvor de store skove definerer landskabets overordnede rammer.

Målsætning: Beskyt udsigten

Det kystorienterede landskab

Hele det kystorienterede landskab er generelt præget af særlige udsigter mod Horsens Fjord samt på tværs og på langs af fjorden. Disse udsigter har fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at der ved ændringer i området bør tages hensyn til ikke at begrænse eller svække særlige udsigtsmuligheder. Der bør særligt være opmærksomhed på udsigter fra Bollervej samt fra Ustrup Skovvej/Thyrasmindevej og Ustrup Skovvej/Rold Skovvej.

DELOMRÅDER

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.12.3-4 Klokkedal og Bjerrelide

Både Klokkedal og Bjerrelide er landskaber, der på grund af deres karakter og vurderede oplevelsesværdi har fået målsætningen beskyt.

Målsætningen betyder, at ændringer i disse områder bør understøtte og om muligt fremme landskabernes oplevelsesværdi. I Klokkedal knytter oplevelsesværdien sig især til dalens geologiske karakter og naturindhold, mens oplevelsesværdien af Bjerrelide især knytter sig til oplevelsen af den stejle bakke, der brat rejser sig fra det ellers flade landskab, og ikke mindst udsigterne fra toppen.