Efteruddannelse af pladsmænd

Pladspersonalet er nøglen til god sortering på genbrugspladserne. Og god sortering på genbrugspladsen kan flytte affaldsmængder, så mere sorteres fra til genanvendelse i stedet for at blive brændt eller deponeret. 

Uddannelse skal styrke pladspersonalets kompetencer. Det skal styrke motivationen til at yde bedre service og vejledning på genbrugspladserne og give bedre viden om de forskellige affaldsfraktioner, og hvad de bliver til af nye produkter.

Uddannelsesforløbet skal tage udgangspunkt i de vilkår, som findes i Horsens Kommune. 

Der skal afsættes ressourcer til undervisningsforløb – både selve undervisningen og de timer, som pladsmedarbejderne skal bruge.