Genbrugspladser

Horsens Kommune har tre genbrugspladser; i Horsens, Brædstrup og Vedslet, samt en containerplads på Endelave (som beskrives i et senere afsnit). Pladserne fungerer som indsamlingsordning for emballager, byggeaffald, storskrald,

haveaffald og farligt affald. Kommunens genbrugspladser fungerer som bringeordning.

Sorteringen er ikke helt den samme på alle tre genbrugspladser, da der blandt andet på grund af manglende plads til yderligere containere i Brædstrup og Vedslet er enkelte mindre affaldsfraktioner, som ikke udsorteres.

På alle genbrugspladserne sorteres der i følgende 37 fraktioner; akkumulatorer, asbest-holddige eternitplader, belysningsudstyr, bøger, deponi, dæk, fjernsyn og skærme, gips, glasemballage, glas-fladt, haveaffald, hvidevarer, imprægneret træ, isolering, jern og metal, jord, kabelskrot, kemikalieaffald, klare dunke, kølemøbler, murbrokker, olieholdige maskiner, pap, papir, PE-plastfolie, PET flasker, PVC til genbrug, rent træ, sanitet, små batterier, små husholdningsapparater, småt brændbart, stofmøbler, trykflasker, trærødder, tøj og vinduer.

På Horsens Genbrugsplads er der krav om yderligere udsortering af murbrokker som deles i beton, tegl og natursten. Endvidere er der udsortering af plasthavemøbler.

Jord med risiko for forurening modtages kun på Horsens Genbrugsplads.

På Horsens og Vedslet genbrugspladser er der desuden mulighed for at aflevere gode ting til genbrug.

Genbrugspladserne er for såvel husholdninger og virksomheder. Køretøjer er begrænset til biler med en tilladt totalvægt på max. 3.500 kg, hertil eventuelt anhænger.

Husholdningerne betaler kollektivt for driften af ordningerne som en del af husholdnings- gebyret, mens virksomheder betaler pr. besøg.

Figuren viser genanvendelsesprocenten for affald afleveret på genbrugspladserne i 2018.

Virksomheder må benytte genbrugspladserne med affald, der i art svarer til det husholdningerne kommer med. Virksomheder skal betale for brug af genbrugspladserne pr. besøg. I 2018 var der 6.239 betalende virksomheder. Det samlede besøgstal på alle genbrugspladserne vurderes at være ca. 350.000.

Da virksomhederne skal betale pr. besøg leverer de mere affald pr. læs, end husholdningerne. På baggrund af brugerundersøgelser foretaget i efteråret 2018 vurderes de betalende virksomheder at levere ca. 300 kg affald pr. besøg, svarende til ca. 4% af de samlede affaldsmængder.

Samlet vurdering


Vi vurderer, at der er behov for et øget areal på både Vedslet og Brædstrup genbrugspladser. Dette er for at kunne håndtere sortering i flere affaldstyper og for at kunne modtage affald til direkte genbrug. I løbet af 2019 og 2020 udvider og renoverer vi Brædstrup Genbrugsplads, og vi foreslår i denne plan at bygge en ny og større genbrugsplads som erstatning for Vedslet Genbrugsplads.