Landskabskarakterens oplevelsesværdi

Statisk kort

Vurderingsparametre

  • Stedbunden: Oplevelsen knytter sig til et afgrænset landskab.
  • Element: Oplevelsen består af et element i landskabet.
  • Udsigt: Oplevelsen består af udsigter ud over det sædvanlige.
  • Udsigtspunkt: Punkter med en særlig udsigtsmulighed.

Oplevelsen har typisk reference til landskabets geologiske eller kulturhistoriske fortællinger eller særlige naturindhold.

Vurderingen af landskabets oplevelsesværdi fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

Stedbunden oplevelse

V.14.1 Holtbanke

Nord for Gangsted ligger små, markante bakker på linje i landskabet, Holtbanke, Lilleholt, Lillehøj og Ravnsbjerg. Nok fordi de optræder om "perler på en snor" udgør de en terrænmæssig struktur i landskabet, der giver en oplevelsesværdi. Særligt tydelige er bakkerne set fra de omkringliggende veje, men de markerer sig også over større afstande.

Oplevelsesrigt element

Kirker

Kattrup Kirke, Ørridslev Kirke og Gangsted Kirke ligger inden for landskabsområdet. I Kattrup lå kirken oprindeligt i kanten af landsbyen, men byudvikling har i dag omkranset den. Kirken ligger i niveau med den omgivende bebyggelse, som gør den mindre synlig i landskabet. Dermed har kirken i nogen grad mistet sin kulturhistoriske betydning som orienteringspunkt i landskabet.

I modsætning hertil ligger Ørridslev Kirke syd for Ørridslev i et åbent landskab. Det samme gør Gangsted Kirke, som ligger i kanten af landsbyen. Disse placeringer gør kirkerne synlige over store afstande fra det omgivende landskab og giver dem en oplevelsesmæssig betydning.

Udsigt

V.14.2 Landskabet omkring Overby

Omkring Overby vurderes landskabet at byde på særlige udsigter. Landskabet har her en meget upåvirket karakter præget af marker, gårde og skove, og det er rumligt og visuelt indrammet af et storbakket terræn mod nord og øst samt skove mod vest.