Teknologi

Affaldsløsningerne i Horsens Kommune er kendte, veletablerede og afprøvede løsninger. For at få udsorteret endnu mere til genanvendelse må vi gå nye veje og turde prøve nye tiltag.

Selv om vi hele tiden bliver bedre til at sortere vores affald og dermed flytter vigtige ressourcer fra forbrænding til genanvendelse, er der stadig mere affald i restaffaldsbeholderen, der kan genanvendes. Flere steder i Europa er der etableret forskellige sorteringsanlæg, der kan sortere restaffaldet for at sikre mere til genanvendelse. Med inspiration herfra og ved at sætte de nyeste teknologier i spil, kan vi etablere sorteringsanlæg, der kan udsortere genanvendelige ressourcer ud af restaffaldet og småt brændbart, inden forbrændingen finder sted.