Endnu bedre sortering ved de kommunale institutioner

Alle kommunale institutioner er i løbet af perioden 2016-2019 kommet på den nuværende affaldsordning, hvor affaldet sorteres i 7 affaldstyper.

Ved implementeringen af affaldssortering i 7 affaldstyper på skolerne og daginstitutionerne stillede vi indendørs skraldespande til rådighed, hvilket resulterede i en god såvel som en øget sortering.

Undersøgelser har vist, at der ved de øvrige kommunale institutioner kan udsorteres endnu mere, hvis disse også får stillet indendørs skraldespande til rådighed, og der bliver lavet rådgivning på den enkelte institution.

For at opnå en bedre sortering, vil vi også stille indendørs skraldespande til rådighed og udarbejde informationsmateriale til personalet ved plejecentrene og til HPS (Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte). Dette vil vi gøre i forbindelse med implementering af affaldssortering i 9 affaldstyper.

Vi vil endvidere i forbindelse med implementering af affaldssortering i 9 affaldstyper igen kontakte skoler og daginstitutioner for at afklare deres behov for ekstra skraldespande og informere og rådgive dem om den nye sorteringsordning.

Opfølgning på de kommunale institutioner

Alle udgifter er 1000 kr.

Udgiften til information, indendørs skraldespande og nye mærker på skraldespandene indarbejdes i det samlede budget for affaldssortering i 9 affaldstyper (initiativ nr. 4-1).