Mål for landskabskarakteren

Statisk kort

Målsætning

Landskabet tildeles en målsætning i forhold til landskabets karakter. Målsætningen tager afsæt i vurderingerne af landskabet og peger på de landskaber, hvor landskabets karakter bør beskyttes, vedligeholdes eller ændres, samt hvor landskabskarakterens tilstand bør forbedres.

Målsætningen fremgår af kortet og er begrundet nedenfor.

HOVEDKARAKTEREN

Målsætning: Beskyt landskabskarakteren

M.2.1 Hovedparten af landskabsområdet

I langt det meste af dalen er landskabet vurderet særligt karakteristisk og oplevelsesrigt og har derfor fået målsætningen beskyt landskabskarakteren.

Målsætningen betyder, at der kun bør ske ændringer i dalen, der i høj grad understøtter eller styrker landskabets karakter eller oplevelsesværdier. I dette område handler det bl.a. om, at dalen har en overvejende naturpræget karakter, at dalbunden friholdes for beplantning, så dalens geologiske struktur fremstår tydelig, og at dalen fortsat opleves uden visuel påvirkning fra tekniske anlæg eller byggeri, der svækker landskabets oplevelsesværdi. Derved påvirker målsætningen også byggeri og anlæg i de omgivende landskaber.

Målsætning: Vedligehold landskabskarakteren

M.2.2 Den sydøstligste del af landskabsområdet

I den sydøstligste del af dalen er landskabet vurderet karakteristisk og uden særlige landskabelige oplevelsesværdier. Derfor har landskabskarakteren i denne del af dalen fået målet vedligehold.

Målsætningen betyder, at der ved ændringer bør tages hensyn til, at ændringerne passer til landskabet og ikke svækker landskabets karaktertræk.