Slagballe Stationsby

Kulturmiljøet

Slagballe Forsamlingshus

Beskrivelse

Slagballe station blev anlagt i 1899 ved etablering af banen mellem Horsens og Bryrup. Stationen blev bygget ved vejen mellem landsbyerne Burgårde og Slagballe. Her omkring opvoksede en miniature af et bysamfund på godt ti bebyggelser, som ikke er udvidet efter banens nedlæggelse i 1968. Før lukningen indeholdt byen forsamlingshus, købmand, smedje og savværk, hvoraf de to førstnævnte endnu er markante i bybilledet. Post og telegraf var integreret i stationen, som trods renovering endnu fremstår med toilethus og hovedbygning. Jernbanetraceet er omdannet til cykelsti, der går tværs gennem bebyggelsen, og understøtter fortællingen om byens opståen.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, jernbanetrace og omgivelser.

Slagballe, nedlagt købmand