Belastning af parkeringspladser i Horsens midtby

Horsens Kommune gennemførte i september 2014 en undersøgelse af brugen af byens parkeringspladser på de tidspunkter på ugen og dagen, hvor der er størst søgning til parkeringspladserne i midtbyen.

Som det fremgår af figur 9 er der en forholdsvis ensartet belægning i dagtimerne på hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 13.00, både på de offentligt tilgængelige pladser og på pladser uden offentlig adgang. Om lørdagen topper efterspørgslen ved middagstid på både de offentlige parkeringspladser og de private parkeringspladser, men med en samlet set stor ledig kapacitet.

Figur 9 A viser at der også er gennemført en registrering af belægningen på parkeringsarealerne udenfor butikkernes og kontorernes normale åbningstid. Det fremgår heraf, at der sker en markant reduktion i efterspørgslen på og dermed belægningen af såvel de offentlige som de private parkeringspladser.

Figur 9 A. Skemaet viser den registrerede udnyttelse af de offentlige og private parkeringspladser på de tidspunkter i løbet af ugen, hvor der er størst udnyttelse af parkeringspladserne i Horsens midtby (torsdage).

Figur 9 B. Skemaet viser den registrerede udnyttelse af de offentlige og private parkeringsarealer på de tidspunkter i løbet af ugen, hvor der er størst udnyttelse af parkeringspladserne i Horsens midtby (lørdage).