Rugballegård Indsatsplan

Rugballegård Indsatsplan skal være med til at beskytte det grundvand, som vandværkerne i området syd og vest for Horsens By, indvinder fra, mod forurening - nu og i fremtiden.

Indsatsplanen omfatter 5 vandværker.

Indsatsplanen er udarbejdet af Vejle Amt i samarbejde med Horsens Kommune og de 5 vandværker. 

Indsatsplanen er vedtaget i 2005. 

Klik her for at læse Rugballegård Indsatsplan.

Indsatsplanen forventes revideret i 2021. 

Du kan tænde og slukke en række temaer i kortet (Fx boringsnære beskyttelsesområder eller vandværkernes indvindingsopland) ved at klikke på ikonet i øverste venstre hjørne på kortet. 

HUSK du bor ovenpå dit drikkevand