Emballageaffald af metal, hård plast og glas

Horsens Kommunes ordninger for indsamling af emballageaffald (metal-, hård plast- og glasaffald) er både en hente-og en bringeordning. Genbrugspladserne fungerer som bringeordning, mens husstandsindsamling af emballageaffald
fungerer som en henteordning.

På genbrugspladsen kan borgere og virksomheder udover metal-, hård plast- og glasaffald også aflevere emballagetyperne: blød plast, flamingo og træ.

Beholderne til emballageaffald ved husstandene tømmes hver 4. uge.

Husholdningerne betaler for ordningen som en del af husholdningsgebyret.

Horsens Kommune har en aftale med Dansk Affald A/S, hvor alt blandet emballageaffald fra Horsens Kommune bliver forsorteret og sendt videre til genanvendelse. Aftalen udløber ved udgangen af september 2020, dog med mulighed for forlængelse et år. Aftalen sikrer, at blandet emballageaffald genanvendes. Herefter skal den sendes i udbud igen.

På tros af Regeringens initiativer i plastikhandlingsplan forventes en stigning i produktionen af plastemballage og dermed også en forventning om øget indsamling af plastemballage.

Tabel 14 viser hvordan mængden af glasaffald er steget 35% i perioden fra 2015-2018, hvor indsamlingsordningen er indført.

Tabel 15 viser fordelingen af de tre affaldstyper i emballagebeholderen.

Samlet Vurdering

Generelt vurderes indsamlingsordningen for emballageaffald at dække det nuværende og fremtidige behov frem mod 2024. Såfremt der i den kommende nationale affaldsplan kommer fælles nationale
standarder for, hvordan emballageaffald skal indsamles, kan der ske en justering i denne ordning.