Boller Hovedgård

Kulturmiljøet

Partier fra Boller Slot

Beskrivelse

Boller hovedgård er omtalt første gang i 1350. Gården ligger 300 meter fra Horsens Fjord omgivet af Tingskov, Lystskov og Boller Nederskov. Godset har levet en omskiftelig tilværelse og tilhørt landets betydeligste adelslægter: Rosenkrantz, Marsvin og Frijs. Allodialgods til Frijsenborg 1673-1844. Ved lensafløsningen 1919 blev grevskabet ophævet. I 1930 købte staten Boller gods, tre forpagtergårde solgtes fra, skoven blev til statsskov, og der oprettedes i tre omgange hhv. 33, 12 og 15 husmandsbrug på hovedgårdsjorden (se Boller husmandskoloni og Sejet Nørremark husmandskoloni). Selve hovedgården, slottet, blev overtaget af de samvirkende sygekasser i Horsens, Skanderborg og Kolding, og omdannet til et såkaldt rekonvalescenthjem. Stedet har fungeret som plejehjem under Horsens Kommune. Slottet er fredet. Det består af et anseeligt fire-fløjet anlæg, bygget på et stort rektangulært voldsted, omgivet af brede vandfyldte grave. Hovedbygningen er i sin oprindelige form fra midten af 1500 årene. De tre andre fløje er lidt lavere. Den østre skulle være bygget 1588 og havde et ottekantet spirkronet tårn. De to andre fløje er fra 1759, da hele slottet blev gennemgribende ombygget. Avlsgården nedbrændte i 1937.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, park, veje og omgivelser.

Sognekort 1837-65