Kort hele kommunen

Kortet viser støjniveauet beregnet for hver bolig langs de udvalgte veje.

Den lilla signatur viser forslag til vejstrækninger hvor der umiddelbart vil være relevant at anvende støjskærme.