Brædstrup stationsby

Kulturmiljøet

Brædstrup kro

Vaskeri

Apotek

Beskrivelse

Brædstrup station blev anlagt i 1899 på Horsens Bryrup-banen lige syd for Brædstrup landsby. Banen er i dag nedlagt, men stationsomgivelserne fungerer endnu som busholdeplads. Men udviklingen var i gang allerede inden jernbanen kom til byen. Brædstrup blev i midten af 1800-tallet hjemsted for kredslægen og et apotek opførtes i 1856. Derfor var det også naturligt at opføre amtssygehuset 1892-93 i byen. Sygehuset er siden nedrevet og nyopført og udvidet ca. 1950 med moderne faciliteter og plejehjem. Til sygehuset var også knyttet redningsstation. Brædstrup blev ligeledes hjemsted for herredsfogeden. Ting- og Arresthuset, udvidet og ombygget 1883 og 1919, og en dommerbolig vidner om denne særlige funktion. Brædstrup fik derfor en speciel betydning som regional oplandsby med mange af købstadens traditionelle funktioner, detailhandelsbutikker og institutioner som kommunekontor, skole, bibliotek, fagskole, landbocenter, forlystelser som biograf, svømmehal, stadion og park. Flere fabrikker skød op, bl.a. cementstøberi, betonvarefabrik, ostefabrik og vinduesfabrik. Elværket åbnede 1906 og andelsmejeriet i 1908. Stort nyt andelsmejeri blev bygget i 1952 i funkislignende stil. Den centrale bymidte har stadig fastholdt et rigt handelsliv og fremstår ganske velbevaret trods moderne tilpasninger. Gadenettets hovedstruktur er uændret fra landsbytiden.

Brædstrup Hospital

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, bebyggelsesstruktur, veje og omgivelser, særligt den ældste del omkring landsbyens oprindelige gadenet.

Station

Brædstrup, bygade