Dialog, kommunikation og undervisning

Hvordan vores ressourcer udnyttes bedst muligt, er et fælles anliggende. Det er derfor positivt, at så mange sorterer deres affald som en naturlig del af deres daglige gøremål.

Folks engagement er afgørende for en god affaldssortering. Og alle i Horsens Kommune skal sortere endnu mere, hvis EU’s og kommunens målsætninger om 65 % genanvendelse skal nås. Derfor vil vi understøtte de gode sorteringsvaner, så alle i kommunen kommer til at sortere endnu mere end i dag. Derfor er dialog, kommunikation og undervisning helt afgørende.