Varme i Horsens Kommune

Varmeplan 2023-2030

Byrådet vedtog i december 2022 en ny varmeplan for Horsens Kommune. 

I Varmeplan 2023-2030 for Horsens Kommune, er der fokus på boligerne i landsbyerne, hvor der ikke er adgang til fjernvarme, og hvor opvarmningen primært sker med olie- og naturgasfyr.

I varmeplanen inddeles Horsens Kommune i 6 kategorier og fokus i varmeplanen er på kategori 4 og 5:

  1. Fjernvarmeområder, hvor fjernvarmeprojekter er godkendt og fjernvarmen er udrullet.
  2. Fjernvarmeområder, hvor fjernvarmeprojekter er godkendt, men fjernvarmen endnu ikke er fuldt ud etableret og udrullet.
  3. Områder, hvor der planlægges fjernvarme men, hvor der ikke er et godkendt projektforslag.
  4. Områder, hvor der er potentiale for fælles/kollektive varmeløsninger.
  5. Områder, der anbefales udlagt til individuel varmeforsyning, evt. med mulighed for termonet.
  6. Øvrige landsbyer og områder i det åbne land, hvor der anbefales individuelle varmeløsninger.

I varmeplanen og de tilhørende tekniske forudsætninger, er det beregnet hvor der i 22 lokalsamfund, er potentiale for at lave fælles varmeløsninger.

Varmeplan 2023-2030 kan hentes i PDF her

Tekniske forudsætninger til varmeplanen kan hentes i PDF her.

Byrådet vedtog i 2015 fjernvarmeplanen for Horsens by.

Varmeprojektforslag for udbygning af fjernvarme i Horsens By 2015 - 2023. Varmeprojektforslag

Hvornår kan mit område i Horsens by, forvente at komme på fjernvarmen: Tidsplan for fjernvarme

Status på nedgravningen af fjernvarme i Horsens by, se mere her. 

Fotos: Colourbox

Klimasekretariatet

Kommunes Klimasekretariat har ansvaret for at visionerne i Klimaplanen og varmeplanen bliver realiseret. 

Klimasekretariatet holder til på Rådhuset og kan kontaktes direkte på mailadressen Klima@horsens.dk  eller på telefon 76 29 29 29.

Klimasekretariatet politiske udvalg er Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Kommunes hjemmeside for Klima kan du finde her:  

CO2 Reduktioner

Kommunens arbejde med reduktion af CO2 kan du finde mere materiale om her. 

 

Fjernvarmeværker i Horsens Kommune.

Fjernvarme Horsens

Hovedgård Fjernvarmeværk

Østbirk Varmeværk

Brædstrup Fjernvarme

Varme er reguleret af Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet.

Link til Energistyrelsen

Link til Forsyningstilsynet

Link til Energiklagenævnet

Generelt om tilslutningspligt

Tilslutningspligt til naturgas blev ophævet ved lov den 1. juli 2022.

Tilslutningspligt til fjernvarme, der er tinglyst eller står i en lokalplan, er stadigt gældende.

Læs mere om tilslutningspligt her. 

 

Varmepumper. 

Luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumper er reguleret af reglerne i bygningsreglementet. Er du i tvivl om installationen, så kontakt byggesags afd. som kan svare på spørgsmål om varmepumper. Link til Byggesag afd.  

Jordvarme kræver selvstændig tilladelse, da risikoen for forurening af grundvandet skal vurderes. Tilladelsen kan søges her. 

Energistyrelsen og Teknologisk institut har lavet Varmepumpelisten, som uvildigt fortæller om de varmepumper der er på markedet i Danmark. Se informationen om varmepumper her. 

Varmepumper over 250 KW i kollektiv forsynet områder, kræver selvstændig godkendelse via et varmeprojektforslag. Se reglerne i projektbekendtgørelsen §15 stk. 3