Tilslutningspligten generelt:

Byrådet kunne frem til 1 jan. 2019 med hjemmel i Planloven og/eller Varmeforsyningsloven, pålægge en ejendom tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning. De tilslutningspligter der er godkendt og tinglyst, gælder stadigt, og er ikke ophævet med lovændringen fra 1. jan 2019

Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning betyder, at man skal bidrage med betaling af de faste gebyr til forsyningsselskabet. Det betyder også, at man skal betale de faste gebyr, selvom man ikke modtager varme fra forsyningselskabet.

Tilslutningspligten har ikke et krav om, at man skal have naturgas eller fjernvarmen ind i ejendommen, hvis man ikke ønsker det.

 


Lovgrundlag:

Lov om varmeforsyning. (Varmeforsyningsloven)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutningsbekendtgørelsen)

Du kan finde lovgivningen på dette link