Mere sortering ved de offentlige nedgravede affaldsstationer

Undersøgelser af husholdningsaffaldet fra de offentlige nedgravede affaldsstationer viser, at affaldet ikke sorteres i samme grad som ved enfamiliehuse.

Vi skal derfor gøre en indsats for at få en endnu bedre sortering ved de nedgravede affaldsstationer. Dette kan for eksempel være ved hjælp af informationsbreve og film. 

Der skal laves forsøg med faste storskraldsdage ved udvalgte offentlige affaldsstationer, hvor beboerne kan komme og aflevere deres storskrald til afhentning. Storskraldsstederne udvælges ud fra kriterier som tilgængelig, plads til storskraldet og antal tilknyttede boliger. 

Vi vil endvidere lave forsøg med nudging og forsøg med at etablere små nærgenbrugsstationer i udvalgte områder.