FLYGTNINGELEJR OG FLYVEPLADS I OMRÅDET MELLEM KRAGSØ, BRUDESØ OG BLIDSØ

Kulturmiljøet

Foto taget af INFO skilt ved Ry Flyveplads

Beskrivelse

Historiske minder fra 2. verdenskrig, og spor efter stor flygtningelejr fra efterkrigstiden. I området lå nogle år efter 1945 en stor flygtningelejr for 14.800 mennesker fra det tidligere Østpreussen. Her er også rester af flakplads (kanonstilling), bunkersanlæg og flere fundamentsrester fra tilhørende bygninger. Flygtningelejren havde også en kirkegård, men den blev nedlagt og flyttet i 1960.

Desuden del af beton-rullebane, anlagt af tyskerne i forbindelse med Gl. Ry flyveplads, der nedlagdes i 1945.

Læs mere om flyvepladsen og flygtningelejeren:

Ry flyveplads

Gl. Rye Flyveplads- Skanderborg Leksikon

Sårbarhed

Sporene efter flygtningelejr og flyveplads er sårbare overfor terrænændringer og maskinel skovdrift. Flakplads, bunkersanlæg og beton-rullebane er sårbare overfor forfald og tilgroning.

Perronfundamenter

Orthofoto 1954.

Levn fra den tyske besættelse: