Information til tilflyttere og unge, som flytter hjemmefra

I 2016 fik Horsens Kommune 5.813 tilflyttere fra andre kommuner – og vi forventer, at tallet vil stige de kommende år. Hertil kommer et ukendt antal unge, der flytter hjemmefra til værelse eller lejlighed i Horsens Kommune. Fælles for dem er, at de ikke nødvendigvis på forhånd kender affaldssystemet i kommunen. 

Vi annoncerer allerede om affaldssortering i flytteguiden for Horsens Kommune. Men bevidstheden om affaldssortering hos tilflyttere og unge, som flytter hjemmefra, skal styrkes. Ved at informere straks efter flytning øger vi chancen for, at folk får grundlagt gode vaner, som de beholder. 

Mange af tilflytterne er to håndgribelige målgrupper (familier og studerende), som vi kan hjælpe med effektiv kommunikation om sortering og genanvendelse. 

I 2020 vil vi udvikle et kommunikationskit til målgrupperne. Dette kit skal efterfølgende blive en del af vores løbende kommunikation om sortering.