Mere sortering ved de offentlige nedgravede affaldsstationer

Undersøgelser af husholdningsaffaldet fra de offentlige nedgravede affaldsstationer viser, at affaldet ikke sorteres i samme grad som ved enfamiliehuse.

Der ligger derfor et potentiale i at få en endnu bedre sortering ved de nedgravede stationer. Dette kan eksempelvis være gennem informationsbreve til områdets beboere og ved hjælp af små, informative film.

Der skal laves forsøg med faste storskraldsdage ved udvalgte offentlige affaldsstationer, hvor beboerne kan komme og aflevere deres storskrald til afhentning. Storskraldsstederne udvælges ud fra kriterier som tilgængelighed, plads til storskraldet og antal tilknyttede boliger. 

Vi vil endvidere lave forsøg med nudging og forsøg med at etablere små nærgenbrugsstationer i udvalgte områder. 

Alle udgifter er 1000 kr.