Testrup enestegård

Kulturmiljøet

Testrup Hovedgård

Gammel alle ved Testrup

Beskrivelse

Nordøst for Kattrup landsby ligger enestegården Testrup. Gården kendes fra 1511 og var i 1688 ansat til knap 8 tønder hartkorn. Testrup var omkring 1700 en selvejergård og lå som en enklave i den kongelige vildtbane. Ejendomsgrænserne blev derfor afmærket med ”kontravildtbanesten”, der tilkendegav, at det kongelige jagtrevir ikke omfattede Testrups jorder. Af disse er 16 bevaret og fredet, hovedparten i Testrup Skov. Ejendommen omgives af diger, navnlig sognedigerne mod Grumstrup sogn er velbevarede. Fra gården løber en forfalden allé mod syd. Hovedbygningen er et tre-fløjet hvidkalket anlæg, sandsynligvis fra midten af 1700-årene, men ombygget. Avlsgården i kampesten ligger centreret over for hovedbygningen. Til gården hører også en fin park, der grænser op til et lille skovområde.

Sårbarhed

Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og omgivelser.

Kontravildtbanesten