Planlægningsmæssig begrundelse

Nim er en af kommunens Mellembyer og dermed også en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Udlægget til detailhandel er vist på Figur 16 og ligger indenfor OSD, jf. Figur 17. Se også afsnittet Grundvandsforhold og risikovurdering samt Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse. Området ligger i direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur ved indkørslen til Nim. Det kunne være et alternativ at placere en butik i den gamle hovedgade, men dette er vanskeligt blandt andet på grund de eksisterende bebyggelsesstrukturer og matrikulære forhold. For Nim by er det også et spørgsmål om overhovedet at have indkøbsmuligheder. I dag findes der ikke mulighed for at købe dagligvarer i Nim, men da byen er vokset kraftigt de seneste år er der et behov for nye indkøbsmuligheder i byen.

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Det nye byvækstareal i Nim (med turkis) i forhold til de gældende kommuneplanrammer.