Tilfredsheden med den kollektive betjening af større byområder uden for Horsens by

Den overordnede konklusion på trafikbetjeningen af de større byområder uden for Horsens er, at byerne er relativt godt betjente med forbindelser til Horsens. For de flestes vedkommende med en betjening, der kan karakteriseres som tilnærmet timedrift på hverdage i dagtimerne. Hatting er den by, der har den dårligste betjening sammenholdt med byens størrelse.

I E-boksundersøgelsen er der dog væsentlige forskelle i tilfredsheden med betjeningen mellem de forskellige områder. Østbirkområdet, Gedved, Hatting og Søvind skiller sig ud med den mest negative vurdering.

Figur 3: Tilfredshed fordelt på områder uden for Horsens by fra E-boksundersøgelse

Område

     Årsager til utilfredshed

 

       Kommerntarer

Østbirk

 • Bedre forbindelse til Skanderborg/Silkeborg ønskes
 • Ønske om bedre forbindelse til Brædstrup
 • For få afgange
 
 • Betjeningen Østbirk – Horsens er tilfredsstillende i forhold til brug og kundeunderlag
 • Bedre forbindelser til Silkeborg er næppe realistisk
 • Forbindelser til Skanderborg må dækkes via tog i Horsens
 • Betjeningen af relativt få passagerer i Sattrup øger køretid til Horsens betydeligt
 • Næppe grundlag for bedre forbindelse mellem Østbirk og Brædstrup (Flextur/teletaxa)

 Gedved

 
 • For få afgange
 • Ønske om bedre tilpasning til toget
 • Køretiden for lang til Aarhus
 
 • Betjeningen Gedved – Horsens og Gedved - Aarhus er tilfredsstillende i forhold til brug og kundeunderlag. 2 timers drift lørdag 8 - 14 i weekend mulig årsag til utilfredshed.
 • Der er i dagtimerne 4 togafgange i timen fra henholdsvis Skanderborg og Horsens mod syd/nord. Koordinering i dagtimerne af mindre betydning, men bør om muligt optimeres.
 • Køretid i bus til Aarhus er lang, men muligt at skifte til hurtig togforbindelse.

 Søvind

 
 • For få afgange, særligt midt på dagen
 • Mange forsinkelser på ruten
 • For få weekend afgange
 
 • Betjeningen Søvind – Horsens og Søvind - Odder tilfredsstillende i forhold til brug og kundeunderlag.  2 timers drift lørdag 8 - 14 i weekend mulig årsag til utilfredshed
 • Manglende afgang midt på dagen giver ganske rigtigt et ”hul” i betjeningen på 2 timer.
 • Væsentlige forsinkelser er ikke konstateret. Opmærksomhed på, om der er et problem – eksempelvis korrespondance på trafikterminalen

 Hatting

 
 • Manglende frekvens
 • Ønske om bybus
 •  I forhold til befolkningstal, tæthed til Horsens og potentielt kundeunderlag forståeligt med høj utilfredshed. I realiteten er der ujævn to timers drift med ekstra ture eftermiddag. Ringe betjening i weekend.
 • Bybus vil fjerne grundlaget for 220 som andet end skole/uddannelsesrute.
 • Formentlig urealistisk, at få Region Midtjylland til at udvide driften grundet det lokale behov.

I tabellen ovenfor ses årsagerne til utilfredsheden i områder uden for Horsens by.

Fra Østbirk er der ønske om bedre forbindelser til Skanderborg og Silkeborg. Dette vil for Skanderborgs vedkommende kunne opnås ved at forlænge flere afgange på 112 til Voerladegård og her skabe forbindelse til 502 Brædstrup – Skanderborg (skift i Voerladegård). Midttrafik vurderer, at passagergrundlaget ud over de skoleelever og elever i ungdomsuddannelserne, som allerede er dækket ind, vil være beskedent.

For Østbirk til Brædstrup og herfra med 110 mod Silkeborg kunne flere forbindelser opnås ved at udvide betjeningen på rute 501 Østbirk – Brædstrup. Midttrafik vurderer også her, at passagergrundlaget ud over de skoleelever og elever i ungdomsuddannelserne, som allerede er dækket ind, vil være beskedent.

Betjeningen på ruterne er løbende blevet tilpasset antallet af brugere. Generelt kan man som en tommelfingerregel sige, at en frekvensudvidelse vil have en indtægtsdækning på 20 – 40 % afhængig af eksisterende betjening og passagerpotentialet. For Østbirks vedkommende er der for andre destinationer end Horsens tale om små spredte rejsestrømme, når man ser bort fra skoleelever og elever i ungdomsuddannelserne.

Midttrafik vurderer, at en udvidelse af betjeningen af Hatting har størst potentiale for at tiltrække nye passagerer.

Midttrafik vurderer samtidig, at nye byudviklingsområder i byerne ikke giver anledning til ændret linjeføring af ruterne. Byudvikling er generelt behandlet i afsnittet "ÆNDRING AF DEN KOLLEKTIVE BUSBETJENING" under afsnittet " Nyt busnet."